ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Загальні положення

1.1.Ця Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних зареєстрованих учасників (далі – Користувачі) за посиланнями: https://listex.info/uk/ (далі – Сервіс)

1.2. Персональні дані Користувача під час реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та документів під час використання Сервісу отримує ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС», якому належить Сервіс. 

1.3. Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами під час здійснення реєстрації за посиланнями: https://listex.info/uk/registration та/або https://listex.info/uk/login

1.4. Користувач не має права використовувати Сервіс, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності. 

1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» право отримувати, зберігати, обробляти та використовувати Користувача Сервісу на умовах цієї Політики конфіденційності. 

1.6. Користувач Сервісу несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації. 

1.7. Користувач Сервісу визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних Користувача Сервісу. ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом. 

1.8. Достатнім повідомленням Користувача про включення його даних до бази даних ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» буде лист-повідомлення, надісланий на електронну пошту Користувача, зазначену при реєстрації за посиланнями: https://listex.info/uk/registration та/або https://listex.info/uk/login.

2. Яка інформація та персональні дані можуть збиратися: 

2.1. Ім'я, прізвище, по батькові уповноваженої особи Користувача, назва Користувача, всі реквізити Користувача (дата народження, стать, поштовий індекс, контактні телефони, адреса електронної пошти). Інші інформація щодо юридичної особи в тому числі, але не виключно: телефон компанії, вид діяльності (код за КВЕД), розмір компанії тощо. 

2.2. Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача Сервісу і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Сервісу. 

2.3. Інформація про помилки роботи Сервісу, ініційовані Користувачем Сервісу. 

2.4. IP-адреса Користувача Сервісу для ведення журналу активності 

В процесі збору даних вся інформація залишається незмінною. 

3. Ціль використання інформації та персональних даних 

3.1. Для ідентифікації особи як Користувача може бути використано ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль доступу до особистого кабінету. 

3.2. Для відправки кореспонденції та інформаційних повідомлень Сервісу може відображатися ім'я, прізвище, по батькові, назва Користувача, реквізити, контактні телефони, адреса електронної пошти. 

3.3. Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Сервісу, акції або спеціальні пропозиції від групи компаній ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС». Користувач Сервісу завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні.

3.4. Інформація про Користувача Сервісу, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов'язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача Сервісу, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг. 

3.5. Контактна інформація Користувача може бути передана його контрагенту для кращої комунікації між Сторонами. Така інформація передається іншій стороні по пересланим документам виключно у випадку, якщо інформація між наданою Користувачем і його контграгентом різниться (наприклад, реєстрація особистого кабінету Користувача була здійснена з іншої електронної адреси, ніж та, яка вказана контрагентом при відправці документів). 

4. Умови надання доступу до персональних даних Користувача Сервісу 

4.1. ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче. 

4.2. ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» гарантує захист інформації Користувача, в тому числі конфіденційної, від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації. 

4.3. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані. 

4.4. Розкриття персональних даних третім особам можлива під час  співпраці з іншими компаніями, які не належать або є не підконтрольними організаціями компанії та які надають додаткові послуги для Сервісу. Така співпраця може включати бізнес партнерство, спонсорство і спільне використання сайтів. Будь-яка інформація, включаючи особисту інформацію, яку надає Користувачем Сервісу на одній із загальних сторінок, буде передана третій стороні-партнеру. Надаючи інформацію при реєстрації і створенні особистого кабінету, Користувачем Сервісу погоджується на надання особистої інформації третім сторонам – компаніям-партнерам. Оскільки треті сторони використовуватимуть інформацію відповідно до своїх норм конфіденційності. 

4.5. ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» не несе відповідальності за норми конфіденційності третіх сторін за посилання. ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» розміщує такі посилання тільки для зручності, і розміщення їх на Сервісі не означає схвалення сайту, на який здійснюється перехід. Якщо Користувач надає будь-яку особисту інформацію на сайті третьої сторони, то інформація буде зібрана і на неї будуть поширюватися правила конфіденційності третьої сторони. 

5. Як змінити/видалити інформацію 

5.1. Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо написати лист до служби підтримки hi@listex.info . Робота Сервісу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача. 

5.2. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем при реєстрації. 

6. Зміни в Політиці конфіденційності 

6.1. ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності за посиланням: https://listex.info/uk/page/confidentiality 

6.2. Користувач Сервісу зобов'язуються періодично переглядати ці умови, щоб бути поінформованими про те, як ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» захищає інформацію про про Користувача.

6.3. ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

7. Інші умови 

7.1. Користувач зобов'язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе і підтримувати актуальність інформації. Не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб надання послуг та/або можливостей сайту listex.info з метою, які можуть бути ідентифіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція та інше порушення закону.

7.2. Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з умовами даної Політики конфіденційності при проходженні реєстрації за посиланнями https://listex.info/uk/registration та/або https://listex.info/uk/login.  

8. Захист авторських прав

8.1. Зміст Сервісу listex.info захищений законодавством про авторське право. За винятком випадків, зазначених у даному документі, жоден із матеріалів Сервісу listex.info не може бути скопійований, розтиражований, поширений, передрукований, завантажений, використаний з метою демонстрації будь-де, для рекламних оголошень або будь-яким іншим чином без офіційного дозволу ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС». Користувач може завантажувати матеріали для комерційних потреб після згоди з Умовами надання послуг та/або підписання договору. Користувач погоджується дотримуватись авторських прав на матеріали сайту, які він вивантажує. Зміна матеріалів сайту або використання матеріалів з метою, відмінних від тих, що викладені в даному розділі, є порушенням авторських прав Listex тобто ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» або авторських прав третіх осіб. Товарний знак «Listex», а також інші товарні знаки, що з'являються на сайті https://listex.info, є власністю ТОВ «РІТЕЙЛ КОНТЕНТ СЕРВІС» або третіх осіб. Використання будь-яких товарних знаків або будь-якої іншої інформації з Сервісу listex.info, окрім умов, зазначених в даному документі, суворо заборонено.

9. Дія закону

9.1. Дана Угода регулюються і підлягає тлумаченню відповідно до чинного законодавства. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з даною Угодою, буде переданий до судової установи. Користувач погоджується підпорядковуватися юрисдикції судів, в разі виникнення судової суперечки, в якому користувач буде стороною у справі. Якщо якась із умов даного документа не має юридичної сили, ця умова буде виключена з нього і не вплине на законність інших положень документу

10. Контактна адреса для Користувачів у разі виникнення питань 

10.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо звертатися за адресою: 03124, м.Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6, корпус 17, кімната 508

10.2. Телефон та електронна пошта для зв'язку з компанією Listex 

                      Тел: +38 (044) 392-19-29

                      email: sales@listex.info


ПРАВИЛА КОМЕНТУВАННЯ

1.1. При написанні відгуків і коментарів, розміщенні питань-відповідей, відеозаписів, зображень Користувач повинен дотримуватися встановлених правил і обмежень.

1.2. Незнання правил, в тому числі і обмежень на розміщення інформації на сайті, не звільняє Відвідувача (в тому числі і Користувача) сайту від їх виконання, а в разі їх порушення - від відповідальності відповідно до цієї угоди і законодавства України.

1.3. На сайті заборонені:

1.3.1. публікація відгуків про товар, не заснованих на досвіді реальної експлуатації даного товару; 

1.3.2. публікація відгуків про магазин, що не мають відношення до процесу вибору і/або покупки товару у даному магазині; 

1.3.3. використання форми відгуків, коментарів до відкликання, питань-відповідей не за призначенням (образи, оголошення купівлі-продажу); 

1.3.4. образлива поведінка по відношенню до інших Відвідувачів, Інтернет-магазинів, їх співробітників та представників, а також представникам Адміністрації сайту;

1.3.5. розміщення нецензурних висловів; 

1.3.6. публікація повідомлень з метою провокування різкої реакції інших учасників ресурсу;

1.3.7. розміщення несанкціонованої реклами, комерційних повідомлень або оголошень;

1.3.8. розміщення матеріалів, що містять образливі вирази, ознаки дискримінації за національною, етнічною, расовою або релігійною приналежністю;

1.3.9. несанкціоноване розміщення користувачем матеріалів, зображень, авторські права яких належать третім особам; 

1.3.10. пропаганда комп'ютерного та аудіо-відеопіратства в будь-якій формі, публікація посилань на файли і/або сайти, що порушують або сприяють порушенню авторських прав третіх осіб (торрент-трекери, файлообмінники, варез-сайти);

1.3.11. використання у текстах повідомлень заголовних букв, знаків пунктуації та спецсимволов, крім випадків, які регламентовані мовним правописом;

1.3.12. розміщення повідомлень (відгуків, коментарів), які повторюють повністю, частково за змістом попередні повідомлення (відгуки, коментарі).

1.4. На сайті не потрібно розміщувати повідомлення, які позбавлені інформаційного навантаження і не стосуються тематики ресурсу. 

1.5. Користувач не має право редагувати свій відгук з моменту публікації його на сайті. Тому залишаючи відгук, переконайтеся, що написана інформація відповідає вашому баченню і контексту.

1.6. Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти повідомлення (в тому числі відгуки, питання-відповіді, коментарі), які порушують дані правила по матеріальним, моральним, етичним чи релігійним міркуванням. Будьте ввічливі.

1.7. З метою виконання умов, передбачених пунктами 1.3.1 і 1.3.2 цієї Угоди, Адміністрація сайту на власний розсуд може додатково звернутися до Користувача із запитом надати копії документів (чек, квитанція тощо), що підтверджують факт вибору і покупки товару в магазині, експлуатації товару.

Якщо Користувач протягом 5 днів не надасть запитувані документи, Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти повідомлення Користувача, за яким був зроблений запит чи залишений коментар.

 

Підписатися на нові відгуки
Подальші інструкції відправлені на вказаний Email
Підписатися на розсилку